Projekt: Akademia Menedżera

Cel projektu: Podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem wśród wybranych pracowników produkcji dedykowanych do roli lidera obszaru.

Zagadnienia poruszane w ramach projektu: efektywna komunikacja, delegowanie i egzekwowanie zadań, planowanie i organizacja pracy, motywowanie pracowników. 

 

Każda z osób nabyła wiedzę i umiejętności w zastosowaniu praktycznych technik i zasad zarządzania. Zespół wziął udział w grze poszkoleniowej, która jest symulatorem treningu dobrych praktyk w zarządzaniu. Dodatkowo na bazie kwestionariusza auto percepcji określone zostały poziomy asertywności poszczególnych osób.

Zrealizowana integracja dla wszystkich pracowników firmy poprzez udział w grze symulacyjnej „30 dni” przyczyniła się do wyłonienia czynników oporu wobec zmian jakie przechodzi cała organizacja.

 

Chcemy wejść na wyższy poziom zarządzania oraz jakości obsługi klienta!

 

 

Kolejne planowane działania rozwojowe to: warsztaty z efektywnej komunikacji i obsługi z klienta dla zespołu działu przygotowania produkcji oraz follow up dla 4 liderów obszarów – aktualizacja wiedzy.

 #kompetencje #dbamyorozwoj #dbamyopracowników #dindecor

Czytaj dalej